יישום הפיילוט

בהמשך לפרויקט החלוצי של 2001, אתר הפיילוט הנבחר היה שוב מקווה טהרה, אך הפעם עם הבדל תכנוני מהותי: המים המטופלים מקורם במי המקלחות ולא מבורות המקווה. מיחזור מי מקלחות בפיילוט יוצר תקדים רלוונטי לספקטרום רחב של מבנים בהם הצריכה של מים למקלחות מצדיקה את ההשקעה בהקמת ותחזוקת מערכת טיפול. השימוש במי מקלחות של המקווה יכול להגיע לרמות מכובדות ובכך מהווה מודל למתקן עם צריכת מים בינונית עד גבוהה.

חלק קטן של מי המקלחות נלקח לטיפול באמצעות הטכנולוגיה למטרות הפיילוט, ובכל תקופת הפיילוט הוזרם למערכת הביוב עם סיום הטיפול והבדיקה. במשך יותר משנה שלמה נבדקו המים שטופלו על ידי הטכנולוגיה, ובסיומה קיבלנו אישור עקרוני ממשרד הבריאות ללהפעלת המערכת.

הטכנולוגיה

” הטכנולוגיה , ביו פילטר מאוור, שהיא ברמת "טכנולוגיות מדף" , מבוססת על טכנולוגיית מצע מקובע לטיפול ביולוגי בשפכים שעברה התאמות לפי דרישות משרד הבריאות. השיטה "אקסטנסיבית" , משמע שיטה שמחקה פעילות טבעית ודורשת יחסית מעט ציוד מכאני או תחזוקה להפעלתה.

הפילטר בנוי ממצע חצץ נקבובי שדרכו זורמים הקולחים תחת פני הקרקע. שימוש בזרימה בלתי רוויה מונע אפשרות למגע אדם עם המים בתהליך הטיפול, התפתחות ריחות רעים ומטרדי יתושים. הפילטר הביולוגי המאוורר הותקן במיכל בעל מכסה עליון למניעת כל אפשרות למגע עם המים האפורים בתהליך הטיפול. המערכת כוללת מיכל ביניים, מסנן חול לסינון ישיר כולל קואגולציה, מיכל קולחים וכן מערכת ניטור ובקרה. משום שהמיכלים סגורים, המערכת מתאימה במיוחד לשימוש בסביבה עירונית כאשר ניתן להציב את המערכת בתוך הבנה, כגון במרתף, שהוא אפיון חדשני למערכת ביו-פילטר.

הטכנולוגיה תוכננה על ידי פרופסור ערן פרידלר ואילן כץ, מנכ"ל מי קשת, במסגרת תכנון הפיילוט על ידי ה"שולחן העגול"