מדיניות סביבתית ורגולציה

מדיניות סביבתית ורגולציה

בתור הארגון הסביבתי הראשון לקדם מיחזור מים אפורים בארץ ואופי הפעילות שהיא יצרה, לשומרה נישה ייחודית בתחום בתנועה הסביבתית.
במקביל, יש לציין את החשיבות של קידום הענף דרך מדיניות סביבתית ורגולציה, במיוחד על ידי ארגוני סביבה מובילים וקבוצות לובי שונות, כאשר שומרה חותרת לקידום מדיניות סביבתית, חוק ותקן בצורה ישירה ו/או עקיפה.
בספר "תר"מ-תכנון רגיש למים" של פרופסור אמריטוס א.שמיר ופרופסור נ.כרמון (2007) מצוין העניין הרב שמגלים ארגונים ירוקים בנושאי מים ופעילות שומרה היא הדוגמא המובאת לפעילות בתחום מיחזור מים אפורים.
שומרה היא העמותה שליוותה מתחילת דרך את "חטיבת מיחזור המים האפורים" של "איגוד לשכת המסחר", גוף עסקי אשר הוקם בשנת 2010 לצורך קידום רגולציה ותקנים בנושא זה.
ב-2011, קואליציה של ארגוני סביבה הפיצה את "מסמך המדיניות הסביבתית למשק המים בישראל" ושומרה ושותפיה מהיוזמה היו אחראים לפרק "מיחזור מים אפורים בישראל".
בהמשך, יזמה שומרה מפגש בין עמיתיה מהתנועה הסביבתית וארגון לבנייה ירוקה עם נציגים מ"חטיבת מיחזור המים האפורים של "איגוד לשכת המסחר" ו"הקואליציה למחזור מים אפורים", גוף שפעיל מ-2012 בקידום רגולציה והגברת מודעות הציבור.