הישגים

שומרה מסיימת בהצלחה את "יוזמת מחזור המים האפורים"

שומרה יצרה תקדים בארץ וקיבלה אישור עקרוני להפעלה ממשרד הבריאות, עבור מתקן חלוץ (פיילוט) למחזור מים אפורים הממוקם בסביבה עירונית צפופת אוכלוסין. הישג זה בא לאחר מאמץ שארך כ-7 שנים, לסיים את "יוזמת מחזור המים האפורים" , שיתוף פעולה בין-מגזרי שנועד לקדם את נושא מיחזור המים האפורים בישראל.

להבנתנו, המערכת למחזור מים אפורים במסגרת שהקימה שומרה, היא הראשונה לקבל אישור כל שהוא להפעלה בסביבה עירונית צפופת אוכלוסין – הזירה בה שימוש במיחזור מים אפורים הוא בעל השפעה מרבית על חסכון במים, ואשר יכול לתרום לחיסכון ניכר במשאבים בעתיד. לפי הערכות שמרניות של אנאליסטים ומומחים בארץ, החיסכון המצטבר במים ואנרגיה עומד על 13-17 מיליארד שקל ב-2030 וב-2050 בהתאמה.
"יוזמת מיחזור המים האפורים" מהווה גם כן דוגמא לחשיבות של יצירת שיתופי פעולה בין-מגזריים כאמצעי לקידום מהלכים שנועדו להביא לכדי שינוי בקנה מידה רחב. המיזם מבוסס על יצירת שותפויות אסטטרגיות עם שותפים ברי-השפעה מענפים מגוונים ובהם רשויות ממשלתיות (ברמה הלאומית, האזורית והמקומית), גורמים באקדמיה, אנשי עסקים והמגזר השלישי. ראוי לציין את התאום והתייעצות והצמוד של משרד הבריאות , הרשות האחראי לאישור מתקני להשבת מים, מתחילתה של היוזמה ועד לסיומה.

כיום בוחנת שומרה,ביחד עם שותפים מרכזיים ליוזמה, את האפשרות להעצים את משקל היושג היוזמה על ידי הסבת האתר הפייילוט לאתר הדגמה בשילוב פלטפורמה חינוכית/הסברתית ברמה כלל ארצי, והכוונה בינלאומית.