מהו מחזור מים אפורים?

צריכת המים במגזר הביתי והציבורי מהווה כ- 37% מסך צריכת המים בארץ וכ- 45% מהמים השפירים. המים האפורים מהווים כ- 65% מהצריכה הביתית, התפלגות השימוש במים בצריכה הביתית מבוססת על ממוצע צריכת המים בארץ, הדומה להתפלגות שימוש במדינות מפותחות אחרות. ההתפלגות מצביעה על כך שצריכת מי הרחצה דומה לצריכה לצורך הדחת אסלות (ראה איור מספר 1). שימוש במים אפורים ממוחזרים להדחת אסלות או גינון יכול להביא לחסכון של כ 30% מצריכת המים הביתית.

כיצד זה מתבצע?

במערכות הביתיות הקיימות, כל המים לשימוש ביתי הם מי שתייה. לאחר השימוש, מים אלו נאספים בצינור אחד והופכים באופן כולל למי שפכים. במערכת למחזור מים אפורים, מטמיעים בבית צנרת כפולה: צינור אחד להוצאת מים שחורים (מי אסלות) ומים אפורים כהים ( כגון כיור מטבח שבהם רמת הזיהום גבוהה יחסית), וצינור אחד לאיסוף מים אפורים בהירים (מי מקלחות, כביסה וכיורי שירותים) המועברים למתקן מחזור. המים האפורים הממוחזרים יוחזרו לבית להדחת אסלות ו/או לגינה להשקייה , וזאת במקום מי השתייה היקרי ערך שבהם משתמשים כיום.

מתקני מחזור מים אפורים צריכים לעמד בהנחיות ותקנים של תפעול המערכת, השימוש החוזר של המים ורמות איכויות מים. כמו כן,על מנת לקדם הענף בצורה מושכלת, יש צורך בהתייחסות ל ניהול הסיכון לבריאות הציבור, הכלכליות של התקנת והפעלת מערכות למחזור מים אפורים, ביקוש והיצע, השפעות על סקטורים אחרים ותשתיות.