מהם מים אפורים?

צריכת המים במדינות המתועשות היא כ- 150 ליטר לנפש ליום ומתוך ערך זה כ-60-70% יהפכו למים אפורים, הניתנים להשבה. מים אפורים הם מקטע מהשפכים הביתיים שאינם כוללים את מי הדחת האסלות. ניתן לחלקם למים אפורים בהירים וכהים. המים האפורים הבהירים כוללים רק מי מקלחות וכיורי רחצה ובהם ריכוזי המזהמים נמוכים יחסית. המים האפורים הכהים כוללים גם את מכונות הכביסה ושפכי המטבח ובהם רמתהזיהום גבוהה יותר.  מים אפורים הם מקטע ביוב המכיל חומרים אורגניים, שאריות כימיקלים מחומרי ניקוי, וזיהום מיקרוביאלי ופתוגני. ריכוז המזהמים השונים הוא בין שליש למחצית מהזיהום הנמצא בביוב העירוני ובהתאם המים האפורים עלולים להסב נזק הן לסביבה- זיהום מקורות מים, פגיעה באיכות הקרקע ונזק לצמחייה – והן לבריאות הציבור הבא  במגע עם המים. לכן, על מנת שיהיה ניתן לעשות שימוש חוזר במים אפורים ללא גרימת נזקים, תהליך המחזור ואיכות המים חייבים להיות מבוקרים ומפוקחים היטב.